Back to homepage

Kiến Thức

Tổng hợp những chính sách về BĐS thi hành từ 1/7/2015

Tổng hợp những chính sách về BĐS thi hành từ 1/7/2015

Ngày 1/7 là thời điểm chính thức thi hành những quy định mới của Luật kinh doanh BĐS sửa đổi, với rất nhiều chính sách và quy định mới nhưng có một số điểm đáng chú ý và quan trọng

Read Full Article
Quy định về chuyển nhượng nhà ở xã hội

Quy định về chuyển nhượng nhà ở xã hội

Hiểu rõ hơn về chuyển nhượng Nhà ở xã hội: Theo như Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định rõ về việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội

Read Full Article
Hướng dẫn Thủ tục mua bán chung cư tại Hà Nội

Hướng dẫn Thủ tục mua bán chung cư tại Hà Nội

Hướng dẫn Thủ tục mua bán chung cư tại Hà Nội Theo quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 18 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2010/NĐ-CP

Read Full Article
Thủ tục cấp sổ mới đối với căn hộ chung cư

Thủ tục cấp sổ mới đối với căn hộ chung cư

Thủ tục cấp sổ mới đối với căn hộ chung cư   Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận nhà dự án STT Nội dung   Số lượng 1 Đơn xin cấp Giấy chứng nhận- Mua tại Văn phòng Đăng

Read Full Article