Back to homepage

Tag "ba đình"

Chung Cư Văn Phòng Trung Ương Đảng | Số 44 Ngõ 260 Đội Cấn

Chung Cư Văn Phòng Trung Ương Đảng | Số 44 Ngõ 260 Đội Cấn

DỰ ÁN CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI KHU TẬP THỂ VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (Gọi tắt: Chung Cư Văn Phòng Trung Ương Đảng) TỔNG QUAN DỰ ÁN: Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát

Read Full Article